martes, 19 de setembro de 2017

Na primeira convocatoria de axudas Leader aprobáronse axudas para 17 proxectos.

En total foron 859.835,76 euros de axudas públicas os que se comprometeron para estos 17 proxectos a executar entre 2.017 e 2.018.

A continuación presentamos a relación de proxectos e as cantidades comprometidas:

ANEXO I: PROXECTOS PRODUTIVOS


Título
Promotor
Orzamento aceptado
Portentaxe de  axuda (%)
IMPORTE AXUDA 2017
IMPORTE AXUDA 2018
Concello
Mellora da eficiencia enerxética nunha explotación de leite para a elaboración de xeados en O Cancelo, Miño
Cooperativa Agraria Provincial de La Coruña, S.C.G.
112.135,85 €
49,10%
55.058,70 €

Miño
A Palleira de Lourán
Ana María Jove Bouza
      75.480,00 €
48,50%
     9.151,95 €
27.455,85
Monfero
Mareessentia: Produtor adicado á produción de plantas aromáticas, medicinais e condimentarias
Francisco Brais Martínez
      27.269,00 €
47,60%
   12.980,04 €

Mugardos
Carpintería da madeira (O Xestal)
Ramiro Cuenca Gómez
110.789,00 €
47,60%
13.183,89 €
39.551,67 €
Monfero
Taller reparación de maquinaria agrícola e forestal
Maderas Silvar, S.L.
   217.454,85 €
46,70%
   91.396,28 €
10.155,14
Monfero
Hotel Rural de 1 Estrela
María del Carmen Rey Saavedra
   152.636,57 €
46,40%
   17.705,84 €
53.117,53
Pontedeume
Adquisición camión con carrocería ganadera
Diego Gómez Martínez
      30.000,00 €
45,50%
   13.650,00 €

Mañón
Horta da Terra: Centro de apoio e servizos ao sector hortofroit. Sust. Reserva da biosfera.
Horta do País, S.L.
   499.435,71 €
45,20%
134.622,66 €
65.377,34
Miño
Proxecto de ampliación de empresa adicada á fabricación de carpintería de madeira
Rañal y Lago, S.L.L.
      21.880,00 €
44,30%
9.692,84 €
0,00
Cerdido
Instalación para o almacenamento, preparación e venda de produtos de orixe forestal con fins enerxéticos
Daniel Bañobre Lomba
   123.639,68 €
44,00%
8.727,00 €
2.000,00
MiñoANEXO II: PROXECTOS NON PRODUTIVOS PROMOVIDOS POR ENTIDADES PÚBLICAS LOCAIS


Título
Promotor
Orzamento aceptado
Portentaxe de  axuda (%)
IMPORTE AXUDA 2017
IMPORTE AXUDA 2018
Inclusión social de persoas con mobilidade reducida: mellora da comunicación vertical no Edificio da Casa da Cultura
Concello de Cariño
    79.978,07 €
73,00%
14.596,00
43.787,99
Acondicionamento de locais de edificio municipal para Centro de Formación homologado
Concello de Ortigueira
    65.044,74 €
71,00%
23.090,89
23.090,88
Creación e acondicionamento de comedores escolares municipais
Concello de Mugardos
    28.371,91 €
67,00%
19.009,18

Dotación dun aula Cemit e un aula de usos múltiples no edificio de servizos socioculturais Antiga Casa do Concello
Concello de Cabanas
    60.000,00 €
64,00%
32.639,73
5.760,27
Consolidación dos torreóns defensivos do Castelo do Casón, Ortigueira
Concello de Ortigueira
    24.439,78 €
60,00%
14.663,87

Mellora integral dos xardíns do Pazo da Marquesa
Concello San Sadurniño
57.605,04 €
55,60%
30.567,51
ANEXO III: PROXECTOS NON PRODUTIVOS PROMOVIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS


Título
Promotor
Orzamento aceptado
Portentaxe de  axuda (%)
IMPORTE AXUDA 2017
IMPORTE AXUDA 2018
Concello
Vivenda para promoción de vida autónoma e servizo de respiro familiar
Asociación Nosa Señora de Chamorro
 145.488,69 €
89,00%
57.671,65  
31.131,06
Narón