luns, 29 de xaneiro de 2018

O DOGA do Luns, 29 de Xaneiro de 2018, publica a convocatoria das axudas de Medio Rural  para proxectos de investimento en actividades non agrícolas.

O prazo de presentación de solicitudes é dun mes desde a súa publicación.
 Para mais info poñanse en contacto coas Delegacións da Consellería, OCA´s ou con nos.

venres, 12 de xaneiro de 2018

O DOGA do Venres, 12 de xaneiro de 2018 publica a convocatoria das axudas de Medio Rural  para investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios neste 2.018


Así faise pública a ORDE do 18 decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras
das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios para o período 2014-2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2018.

A Convocatoria está orientada a investimentos superiores aos 60.000 €, dado que "Os proxectos nos cales o importe total dos investimentos subvencionables sexa inferior a 60.000 € ... non serán subvencionables".

Estes últimos poderan tramitarse a través da convocatoria Leader que xestionan os GDR como Seitura 22. Para mais info poñanse en contacto con nos.

martes, 19 de setembro de 2017

Na primeira convocatoria de axudas Leader aprobáronse axudas para 17 proxectos.

En total foron 859.835,76 euros de axudas públicas os que se comprometeron para estos 17 proxectos a executar entre 2.017 e 2.018.

A continuación presentamos a relación de proxectos e as cantidades comprometidas:

ANEXO I: PROXECTOS PRODUTIVOS


Título
Promotor
Orzamento aceptado
Portentaxe de  axuda (%)
IMPORTE AXUDA 2017
IMPORTE AXUDA 2018
Concello
Mellora da eficiencia enerxética nunha explotación de leite para a elaboración de xeados en O Cancelo, Miño
Cooperativa Agraria Provincial de La Coruña, S.C.G.
112.135,85 €
49,10%
55.058,70 €

Miño
A Palleira de Lourán
Ana María Jove Bouza
      75.480,00 €
48,50%
     9.151,95 €
27.455,85
Monfero
Mareessentia: Produtor adicado á produción de plantas aromáticas, medicinais e condimentarias
Francisco Brais Martínez
      27.269,00 €
47,60%
   12.980,04 €

Mugardos
Carpintería da madeira (O Xestal)
Ramiro Cuenca Gómez
110.789,00 €
47,60%
13.183,89 €
39.551,67 €
Monfero
Taller reparación de maquinaria agrícola e forestal
Maderas Silvar, S.L.
   217.454,85 €
46,70%
   91.396,28 €
10.155,14
Monfero
Hotel Rural de 1 Estrela
María del Carmen Rey Saavedra
   152.636,57 €
46,40%
   17.705,84 €
53.117,53
Pontedeume
Adquisición camión con carrocería ganadera
Diego Gómez Martínez
      30.000,00 €
45,50%
   13.650,00 €

Mañón
Horta da Terra: Centro de apoio e servizos ao sector hortofroit. Sust. Reserva da biosfera.
Horta do País, S.L.
   499.435,71 €
45,20%
134.622,66 €
65.377,34
Miño
Proxecto de ampliación de empresa adicada á fabricación de carpintería de madeira
Rañal y Lago, S.L.L.
      21.880,00 €
44,30%
9.692,84 €
0,00
Cerdido
Instalación para o almacenamento, preparación e venda de produtos de orixe forestal con fins enerxéticos
Daniel Bañobre Lomba
   123.639,68 €
44,00%
8.727,00 €
2.000,00
MiñoANEXO II: PROXECTOS NON PRODUTIVOS PROMOVIDOS POR ENTIDADES PÚBLICAS LOCAIS


Título
Promotor
Orzamento aceptado
Portentaxe de  axuda (%)
IMPORTE AXUDA 2017
IMPORTE AXUDA 2018
Inclusión social de persoas con mobilidade reducida: mellora da comunicación vertical no Edificio da Casa da Cultura
Concello de Cariño
    79.978,07 €
73,00%
14.596,00
43.787,99
Acondicionamento de locais de edificio municipal para Centro de Formación homologado
Concello de Ortigueira
    65.044,74 €
71,00%
23.090,89
23.090,88
Creación e acondicionamento de comedores escolares municipais
Concello de Mugardos
    28.371,91 €
67,00%
19.009,18

Dotación dun aula Cemit e un aula de usos múltiples no edificio de servizos socioculturais Antiga Casa do Concello
Concello de Cabanas
    60.000,00 €
64,00%
32.639,73
5.760,27
Consolidación dos torreóns defensivos do Castelo do Casón, Ortigueira
Concello de Ortigueira
    24.439,78 €
60,00%
14.663,87

Mellora integral dos xardíns do Pazo da Marquesa
Concello San Sadurniño
57.605,04 €
55,60%
30.567,51
ANEXO III: PROXECTOS NON PRODUTIVOS PROMOVIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS


Título
Promotor
Orzamento aceptado
Portentaxe de  axuda (%)
IMPORTE AXUDA 2017
IMPORTE AXUDA 2018
Concello
Vivenda para promoción de vida autónoma e servizo de respiro familiar
Asociación Nosa Señora de Chamorro
 145.488,69 €
89,00%
57.671,65  
31.131,06
Narón